Untitled Document

"Să știi mai multe, să fii mai bun"

Formarea viitorului adult: ÎNVĂȚARE socială și CULTURĂ generală

Director,
prof. Tudor Georgeta
  Director adjunct,
prof. Dragă Viorica
    Cunsilier educativ,
prof. Andone Cristinel
    Membru CEAC,
prof. Dumitrache Lăcrămioara
     
     

Argument

  Dezvoltarea competențelor de comunicare, cultivarea respectului de sine și față de cei din jur, valorificarea spiritului de echipă, aprofundarea noțiunilor de cultură generală și promovarea educației ecologice se realizează prin îmbinarea armonioasă dintre activitățile școlare și cele extracurriculare, capabile să formeze comportamente umane sănătoase.
  Învățarea prin joc, inovația, creativitatea, originalitatea, descoperirea de noi adevăruri constituie elemente esențiale în formarea viitorului adult.
  Proiectul Formarea viitorului adult: învățare socială și cultură generală și propune, astfel, completarea instruirii elevilor prin diverse activități atractive, care să le mijlocească parcursul școlar. Educația socială va deschide noi orizonturi culturale.
  Cartea - uitată multă vreme într-un colț al bibliotecii, în favoarea internetului - își va recâștiga poate locul în sufletele copiilor, în urma vizitei la tipografie, unde vor înțelege drumul parcurs de aceasta de la manuscris până la manualul din ghiozdan; ora de literatură se va desfășura - în mod inedit - la Muzeul I.L.Caragiale și în cadrul unor cenacluri literare, organizate într-un cadru natural prielnic imaginației și creativității personale.
  Cunoștințele de matematică, fizică, biologie și chimie vor fi aprofundate în planul practic, prin diverse concursuri și vizite de studiu, menite să înlesnească înțelegerea elevilor.
  Noțiunile de limbă engleză / franceză se vor valorifica prin colaborări și vizite la Spațiul European și Institutul Francez - unde școlarii vor fi mai aproape sufletește de marii scriitori ai literaturii universale.
  Concursurile de muzică, tehnologie și arte plastice, precum și competițiile sportive vor contribui, totodată, la sensibilizarea elevilor și la dezvoltarea lor armonioasă.
  Formarea unei atitudini pozitive față de mediu, conștientizarea importanței acestuia în viața oamenilor, educația socială și aprofundarea cunoștințelor de geografie și istorie vor fi facilitate prin intermediul unor excursii tematice, menite să consolideze deopotrivă și relațiile interumane.

Prezentare generală

  În săptămâna 1 - 5 aprilie 2013, programul Să știi mai multe, să fii mai bun!l se va desfășura conform unui orar special prestabilit.
  Scopul acestui program îl reprezintă implicarea elevilor și a cadrelor didactice din Școala Gimnazială "Elena Văcărescu" într-o serie de activități, care să evidențieze înclinațiile diverse ale copiilor, interesele și preocupările multiple ale acestora. Astfel, prin programul menționat se va stimula atât capacitatea copiilor de a răspunde cerințelor din variate domenii, cât și participarea lor la acțiuni în contexte nonformale.
  Vor fi incluși în orarul conceput toți elevii și toate cadrele didactice.
  Activitățile derulate au fost discutate anterior cu elevii, profesorii și părinții, în cadrul orelor de dirigenție, a întrunirilor comisiilor metodice, în Consiliul Elevilor, Consiliul Profesoral, în comitetul reprezentativ al părinților. Programul este agreat de majoritatea elevilor și a cadrelor didactice și a avut în vedere implicarea părinților doritori, precum și a altor parteneri.
  Proiectele activităților selectate corespund obiectivelor educaționale specifice comunității școlare. Fiecare acțiune va fi coordonată de profesorul diriginte al clasei și de alte cadre didactice din școală.
  Activitățile ce urmează a fi derulate se vor concretiza sub diferite tipuri: culturale, sportive, de educație pentru sănătate, de educație pentru promovarea valorilor umanitare, tehnico-știițifice. Formele sub care se vor desfășura acțiunile respective sunt: ateliere de teatru, educație media, competiții organizate la nivelul școlii sau al grupurilor de școli, dezbateri, vizite de studiu, schimburi de experiență, excursii, parteneriate educaționale și tematice.
  Toate activitățile vor fi organizate de luni până vineri, acoperind cel puțin numărul de ore prevăzut în orarul obișnuit al școlii (atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice).
  Prin derularea programului Să știi mai multe, să fii mai bun!l, se urmărește crearea unui impact pozitiv al activităților, atât în unitatea de învățământ, cât și în comunitate.

Scopul

 • Dezvoltarea competenței de comunicare în diverse situații, contexte
 • Promovarea valorilor ecologice în rândul tinerilor
 • Implicarea elevilor și a cadrelor didactice în activități extracurriculare, menite să stimuleze originalitatea, creativitatea, inventivitatea
 • Participarea la activități nonformale, care să descopere talente ascunse ale elevilor
 • Cultivarea sensibilității artistice a copiilor
 • Atragerea diferiților parteneri - biblioteci, televiziuni, tipografii, fabrici - în procesul instructiv - educativ

Obiective generale

 • Stimularea creativității și a originalității elevilor;
 • Dezvoltarea competențelor de comunicare;
 • Descoperirea talentelor elevilor în contexte diverse nonformale;
 • Dezvoltarea preocupărilor din domenii diferite ale elevilor;
 • Cultivarea și valorificarea sensibilității elevilor;
 • Încurajarea Elaborării unor texte lirice / epice / dramatice;
 • Realizarea unor desene, colaje, felicitări, ouă roșii și alte produse în care să oglindească tema proiectului;
 • Promovarea tradițiilor și obiceiurilor poporului român;
 • Educarea unor virtuți creștine și cultivarea comportamentului moral - religios;
 • Insuflarea dragostei pentru carte și lectură;
 • Promovarea unei atitudini pozitive față de mediul înconjurător;
 • Stimularea lucrului în echipă;
 • Atragerea diferiților parteneri în procesul integrat al educației

Obiective specifice

 • să descrie caracterul limitat al resurselor naturale;
 • să identifice calitățile mediului necesare vieții sănătoase;
 • să comunice în diferite contexte, situații, dovedind bună înțelegere a mesajului;
 • să-și valorifice talentele artistice, prin creații literare proprii, desene, felicitări de Paște, colaje, competiții sportive, dans, interpretare muzicală;
 • să descopere și să-și însușească valorile europene;
 • să aprofundeze cunoștințele despre tradițiile poporului român;
 • să-și lărgească orizontul cultural, prin însuțirea de noi noțiuni de istorie, geografie, literatură, fizică, chimie, biologie;
 • să redescopere importanța cărții în viața omului;
 • să-și manifeste gustul pentru lectură;
 • să fie preocupați de lucrul în echipă, în situații diverse;
 • să-și exprime interesul pentru problematica sănătății;
 • să cunoască normele de securitate pentru situații de urgență;
 • să-și formeze atitudini ecologice responsabile, prin exersarea unor deprinderi de îngrijire și ocrotire a mediului, aplicând cunoștințele însușite;
 • să-și manifeste afecțiunea față de copiii nevoiași și bătrânii deznădăjduiți;
 • să perceapă valorile morale și culturale;

Parteneri implicați

 • Directorul Școlii Gimnaziale "Elena Văcărescu", prof. Georgeta Tudor;
 • Părinți
 • Libraria-biblioteca "Librarium";
 • Muzeul Țăranului Român;
 • Muzeul Satului;
 • Teatrul Ion Creangă;
 • Azil de bătrâni;
 • Institutul Francez;
 • Spațiul European;
 • Muzeul I. L. Caragiale;
 • Muzeul de Geologie
 • Muzeul Unirii din Alba - Iulia
 • Grădina Botanică

Resurse

 1. Temporale: 1 aprilie - 5 aprilie 2013
 2. Umane:
  1. elevii claselor I - VIII de la Scoala Gimnaziala ,,Elena Văcărescu"
  2. cadrele didactice
 3. Materiale:
  • cărți, albume, reviste, CD-uri, cd-player, calculator, imprimantă, cameră foto digitală;
  • panouri pentru expunerea lucrărilor, diplome;
  • materiale reciclabile și naturale: ouă, flori și frunze uscate, mărgele, ață, resturi de țesături, hârtie xerox color, hârtie creponată, acuarele, creioane colorate, lipici, carton, ramuri, peturi de 2 și 5 litri;

Mediatizare

 • Prezentarea proiectului în cadrul Comisiilor metodice;
 • Popularizarea proiectului în rândul părinților și al partenerilor implicați

Modalități de evaluare

 • Ateliere de teatru
 • Competiții sportive
 • Concursuri la nivelul școlii sau al altor instituții
 • Dezbateri
 • Vizite de studiu, mese rotunde, schimburi de experiență
 • Parteneriate
 • Portofolii ale activităților, expoziții

Rezultate așteptate

 • Activitățile vor răspunde nevoilor elevilor și vor corespunde obiectivelor educaționale propuse
 • Crearea unui impact pozitiv atât în unitatea școlară, cât și în comunitate
 • Promovarea unor activități care vor stimula creativitatea elevilor
 • Încheierea de parteneriate cu diverse instituții

Echipa de proiect

 1. DIRECTOR - PROF. TUDOR GEORGETA
 2. DIRECTOR ADJUNCT - DRAGĂ VIORICA
 3. CONSILIER EDUCATIV - ANDONE CRISTINEL
 4. MEMBRU CEAC - DUMITRACHE LĂCRĂMIOARA
 5. MARCU ALINA
 6. ARMEANU ANCA
 7. POPESCU LAURA
 8. POTORAC SILVIA
 9. MLADENOVICI MIHAELA
 10. LUPULESCU FELIX
 11. PREDOI CĂTĂLINA
 12. BUȘE MIHAELA
 13. ANTON ALINA
 14. TRIFAN LUMINIȚA
 15. MILEA LUIZA
 16. VODIȚA DANIELA
 17. SANDU IOANA
 18. CONSTANTIN EMILIA
 19. IONESCU GEORGETA
 20. RĂDUCANU FLORENTINA
 21. MIHAI MARIA
 22. IONESCU CRISTIANA
 23. DOBRE LIVIA
 24. TUDORACHE CRISTINA
 25. CALCIU ANA
 26. PĂVĂLOIU ANIELA


Untitled Document
Untitled Document

ianuarie

 

2017

Du Lu Ma Mi Jo Vi
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31